Loading...

Podmínky ochrany osobních údajů při zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies

1. Základní ustanovení

1.1. Provozovatelem uvedených internetových stránek je společnost TeeTime SE, se sídlem Štětkova 1638/18, PSČ: 140 00 Praha 4 – Nusle, identifikační číslo: 24236381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 840 (dále jen „správce“), která je správcem osobních údajů ve smyslu článku 4 odstavce 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”). Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dále zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a GDPR.
1.2. Bližší informace o kontaktních údajích správce, způsobu zpracování osobních údajů a Vašich právech je uveden v Zásadách ochrany osobních údajů.
1.3. Jakékoli změny Zásad ochrany osobních údajů při zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies jsou vždy řádně a včas zveřejněny na této internetové stránce.
1.4. Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou internetovými stránkami správce ukládány ve Vašem prohlížeči za účelem zkvalitnění efektivnosti jejich fungování. K provozu internetových stránek správce jsou používány různé typy souborů cookies. Soubory cookies můžete kdykoli zobrazit a spravovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

2. Druhy souborů cookies používané správcem

2.1. Nezbytné soubory cookies
Nezbytné soubory cookies jsou nutné ke správnému fungování internetových stránek správce. Jsou důležité k tomu, abyste mohli procházet internetové stránky správce a plně používat jejich funkce. Jde především o soubory cookies vztahující se k relaci nebo spojení. Tyto soubory se neukládají ve Vašem počítači nebo zařízení trvale, po zavření prohlížeče dojde k jejich smazání.
2.2. Funkční soubory cookies
Funkční soubory cookies slouží k personalizaci a optimalizaci stránek na základě preferencí zákazníka, a to například prostřednictvím volby jazyka či produktu. Funkční soubory cookies nejsou smazány ihned po uzavření prohlížeče, ukládají se trvale v počítači nebo zařízení.
2.3. Analytické soubory cookies
Jedná se zejména o soubory cookies, které identifikují původ návštěvy a statistické nebo analytické soubory cookies. Prostřednictvím těchto souborů jsou zaznamenávány a počítány počty návštěvníků internetových stránek správce za účelem měření a zlepšování výkonnost internetových stránek správce. Současně identifikovány potíže či chybová hlášení a pohyb návštěvníků internetových stránek. Získané informace slouží k přizpůsobení a zlepšení internetových stránek správce, zvýšení jejich uživatelské přívětivosti a intuitivnější navigaci. Analytické soubory cookies nejsou smazány ihned po uzavření prohlížeče, ukládají se trvale v počítači nebo zařízení.
2.4. Cookies pro sociální média
Tyto cookies umožňují sdílení vybraných aktivit na sociálních sítích.

3. Účel a právní důvod zpracování

3.1. Cookies jsou ukládány za účelem: Nezbytné: - Zajištění fungování webových stránek. Funkční: - Zapamatování si preferencí zákazníka (např. jazyk, přihlašovací údaje apod.); Analytické: - Měření a vytváření statistik návštěvnosti internetových stránek správce; - Měření a vytváření statistik chování návštěvníků internetových stránek správce; Pro sociální media: - Možnost sdílení vybraných aktivit na sociálních sítích. Marketingové: - Zobrazování reklam podle preferencí a zájmů zákazníka.
3.2. Zpracování nezbytných cookies je možné na základě zákonného důvodu, kterým je oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Funkční, analytické cookies, cookies pro sociální média a marketingové cookies jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
3.3. Zpracování nezbytných cookies je prováděno po dobu 12 měsíců.
3.4. Souhlas dle čl. 3.2 je udělen na dobu 12 měsíců, poté jsou takto získané údaje smazány.
3.5. Souhlas udělený dle čl. 3.2 můžete kdykoli odvolat.
3.6. Za účelem správy souborů cookies prostřednictvím prohlížeče je možné kliknout na níže uvedené odkazy pro přesměrování na stránku s pokyny:

Prohlížeče a odkazy na nastavení

Google Chrome 
Microsoft Windows Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Zakliknutím příslušného políčka potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.
4.2. Tyto podmínky je správce oprávněn změnit. Novou verzi podmínek vždy zveřejní na svých internetových stránkách.
4.3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 02.09.2021.

Společnost

TeeTime SE

IČO: 24236381
se sídlem
Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 840

© 2024 - TeeTime SE - Golfový portál, všechna práva vyhrazena

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2. Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Abychom dosáhli ještě lepšího odpalu, rádi bychom pracovali s cookies.   Více informací